تله پارس

گواهی نامه ها و افتخارات

نام گواهینامه: پروانه استاندارد ملی ایران
سال اخذ: سال 1385

نام گواهینامه: پروانه استاندارد ملی ایران
سال اخذ: سال 1385

نام گواهینامه: پروانه استاندارد ملی ایران
سال اخذ: سال 1385

نام گواهینامه: پروانه استاندارد ملی ایران
سال اخذ: سال 1385

نام گواهینامه: پروانه استاندارد ملی ایران
سال اخذ: سال 1385

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1393

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1390

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1388

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1397

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1397

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1397

نام گواهینامه: گواهینامه انجمن کیفیت ایران
سال اخذ: سال 1393

نام گواهینامه: عضویت انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان

سال اخذ: سال 1390

نام گواهینامه: گواهینامه البرز الکتریک نور
سال اخذ: سال 1393

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلی

مقالات علمی

بعدی

گواهی نامه و افتخارات

شماره تماس